Podziękowanie

Podziękowanie

Aktualności Comments Off

W związku z zakończeniem Światowych Dni Młodzieży, Pani Renata Wicha – Zastępca Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy, na ręce Pana Dyrektora przekazała podziękowanie wszystkim pracownikom OHP, którzy wnieśli wkład w organizację ogólnopolskiej delegacji Ochotniczych Hufców Pracy do udziału w tym szczególnym przedsięwzięciu.

„Państwa zaangażowanie i entuzjazm umożliwiły uczestnikom OHP, zainteresowanym udziałem w tym wydarzeniu, żywe w nim uczestnictwo i przezywanie jego klimatu. Państwa praca była również okazaniem młodzieży, że nie szczędzicie wysiłków i poświęcenia, żeby ją wspomóc w przygotowaniach do przyjazdu na ŚDM oraz sprostaniu niedogodnościom związanym z warunkami biwakowo – pielgrzymkowymi. Wasza postawa była dla podopiecznych wzorem i potwierdzeniem prawdziwej troski, którą ich obdarzacie. (…) Wyrażam nadzieję, że pobyt młodzieży w Niepołomicach oraz jej udział w spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Campusie Misericordiae w Brzegach przyczynił się do wzmocnienia jej wewnętrznej formacji, dostarczył przeżyć duchowych oraz umożliwił nabycie wielu cennych umiejętności i nowych doświadczeń, które zaowocują życiową dojrzałością, jak również sprzyjał nawiązaniu ciekawych kontaktów.”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie

Wyszukaj

Powrót na górę

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast strony