Trudna sztuka wyboru

Trudna sztuka wyboru

Aktualności Comments Off

Każdy z nas niejednokrotnie mógł się przekonać, że jedną z najtrudniejszych rzeczy w życiu i jednocześnie jedną z najważniejszych umiejętności jest „sztuka wyboru”. Przed decyzją wyboru Rady Młodzieży 26 września 2016 stanęli uczestnicy Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie.


W tarnowskim Centrum wybory stały się już tradycją: organizuje się je co roku, przygotowuje się lokal wyborczy, specjalną urnę oraz karty do głosowania z nazwiskami kandydatów. Nad całością głosowania czuwa komisja wyborcza, której zadaniem jest m.in. przeliczenie głosów i podpisanie protokołu z przebiegu głosowania.

Każdy stawiał sobie tego dnia pytanie – na kogo głosować – na koleżankę, kolegę, czy może na osobę, która jest kreatywna, ma dużo pomysłów związanych z działalnością samorządu, chęci do dodatkowej pracy i będzie godnie reprezentowała naszą społeczność.

Po przeliczeniu wszystkich głosów komisja wyborcza wyłoniła nowy skład Młodzieżowej Rady Uczestników CKiW OHP w Tarnowie.

Przewodniczący – Jan Skawski
Zastępca przewodniczącego – Monika Potoczny
Rzecznik praw uczestników – Przemysław Wideł
Sekretarz – Sylwia Florek


Opiekunami samorządu w roku szkolnym 2016/2017 są wychowawcy pani Joanna Poradzisz i pan Jan Jaroszek.

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział. Głosującym za wysoką frekwencję, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie

Wyszukaj

Powrót na górę

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast strony