Wojewódzka Rada Programowa Małopolskiej WK OHP w Krakowie z udziałem Komendanta Głównego OHP

Wojewódzka Rada Programowa Małopolskiej WK OHP w Krakowie z udziałem Komendanta Głównego OHP

Aktualności Comments Off

12 października w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyły się obrady Wojewódzkiej Rady Programowej Małopolskiej WK OHP, które swoją obecnością zaszczycili: Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz jego zastępca Renata Wicha.

Program Wojewódzkiej Rady Programowej obejmował podsumowanie rekrutacji uczestników do jednostek opiekuńczo – wychowawczych oraz sprawozdanie z realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Małopolskiej WK OHP, CKiW Tarnów oraz CKiW Szczawnica – Jabłonka na rok szkolny 2017/18. Kierownik Zespołu ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej Jolanta Król omówiła rezultaty projektów realizowanych w ramach programów Erasmus+: „Zielony Junior” oraz „W świecie folkloru”. Komendant Wojewódzki Krzysztof Świerczek przekazał informację o działaniach w zakresie poprawy infrastruktury Małopolskiej WK OHP i warunków socjalno-bytowych uczestników. Pod koniec posiedzenia Rada Programowa jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją beneficjentów do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Gwarancji dla Młodzieży w okresie wrzesień 2017 r. – sierpień 2018 r.

Na zakończenie posiedzenia Komendant Główny OHP Marek Surmacz wspólnie z Wicewojewodą Małopolskim Józefem Gawronem i Wojewódzkim Komendantem Małopolskiej WK OHP Krzysztofem Świerczkiem podziękowali za spotkanie i deklaracje pomocy ze strony instytucji i wszystkich uczestników rady.

Tekst i zdjęcia: Małopolska Komenda Wojewódzka OHP www.malopolska.ohp.pl

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie

Wyszukaj

Powrót na górę

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast strony