„Sport dla wszystkich” w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie

„Sport dla wszystkich” w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie

Aktualności Comments Off

Na zaproszenie Posła na Sejm RP p. Wiesława Krajewskiego, w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizowanych zadań przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – Departament Sportu dla Wszystkich, w ramach programu „Sport dla wszystkich”. Gościem spotkania był p. Marcin Kaczmarczyk – zastępca Dyrektora Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Spotkanie miało na celu przedstawienie istotnych informacji dotyczących realizowanych przez Ministerstwo programów dotyczących m.in.:
– wspierania przedsięwzięć z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej,
– inicjowania i wspierania działań z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu dla wszystkich,
– wyrównywania szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
– wspierania działań promujących edukacyjną rolę sportu.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie

Wyszukaj

Powrót na górę

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast strony