Rozpoznanie cenowe

Przetargi Comments Off
Centrum Kształcenia i Wychowanie Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie w związku z planowaną realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” w celu określenia wartości szacunkowej zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji cenowych dotyczących n/w form wsparcia:
1. Grupowe wsparcie psychologiczne – trening i warsztaty,  indywidualne wsparcie psychologiczne oraz zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży zalacznik nr 2
2. Kursy zawodowe zalacznik nr 3
3. Kurs językowy zalacznik nr 4
4. Kurs ECDL ( European Computer Driving Lirence)lub kurs o równoważnym standardzie oraz zajęć z zakresu obsługi programów komputerowych zalacznik nr 5
5. Kurs prawa jazdy kat. B   zalacznik nr 6
6. Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się   zalacznik nr 7
7. Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty    zalacznik nr 8
Szczegółowe opisy form wsparcia określają załączniki nr 2-8
Informacje cenowe (uzupełniony odpowiedni załącznik ) prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: logistyka @ckiw-tarnow.ohp.pl lub faksem na nr 14 627 64 03 w terminie do dnia 03.11.2017 r. do godz. 13:00.
W przypadku pytań prosimy o kontakt w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00 z następującymi osobami:
Agata Stus tel. 14 621 72 35 wew. 143
Jacek Bochenek tel. 14 621 72 35 wew. 120

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie

Wyszukaj

Powrót na górę

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast strony