Spotkanie Klubu Sympatyków CKiW OHP w Tarnowie

Spotkanie Klubu Sympatyków CKiW OHP w Tarnowie

Aktualności Comments Off

W spotkaniu Klubu Przyjaciół Centrum Kształcenia i Wychowania OHP , które odbyło się dnia 30.11.2017 wzięli udział zarówno pracodawcy lokalnych firm ale także zaproszeni goście                 z organizacji i jednostek współpracujących z Centrum. Byli to przedstawiciele min. Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                 w Tarnowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, Komisariatu Policji Tarnów-Centrum, Straży Miejskiej w Tarnowie , Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej w Tarnowie. Spotkaniu przewodniczył dyrektor Centrum- pan Tomasz Stelmach. Na wstępie przedstawił bieżące działania Centrum oraz te wynikające z potrzeb młodzieży będącej uczestnikami CKiW OHP w Tarnowie. Szczególną uwagę zwrócił na podpisanie porozumienia z Zakładami Mechanicznymi w Tarnowie, gdzie uczestnicy tarnowskiego Centrum od września podjęli naukę w patronackiej klasie o profilu ślusarz – spawacz.

Podczas spotkania dyrektor skierował także podziękowania do jednostek za wieloletnią współpracę  i wspieranie  Centrum w stwarzaniu warunków prawidłowego rozwoju społecznego oraz zawodowego wychowanków.

Działalność sportową naszych uczestników zaprezentował pedagog- pan Piotr Kolbusz, zwracając szczególną uwagę na powołanie drużyny futsalu, gdzie młodzież odnosi już pierwsze sukcesy. Natomiast prezentację na temat aktualnie realizowanego projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” przedstawiła pani Agata Stus, koordynator projektu.

Kończąc spotkanie dyrektor podziękował za przybycie i udział w spotkaniu firmom i instytucjom.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie

Wyszukaj

Powrót na górę

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast strony