Zamówienie publiczne – Kursy komputerowe

Przetargi Comments Off

. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu obsługi programów komputerowych  oraz kursu komputerowego o standardzie ECDL  lub kursu                       o równoważnym standardzie beneficjentów w ramach  projektu „Od szkolenia do zatrudnienia– YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych objętego Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty – kursy komputerowe

Informacja z otwarcia ofert

Warunki ogłoszenia zamówienie na usługi społeczne

Załącznik_nr_1_

Załącznik_nr_2

Załącznik_nr_3

Załącznik_nr_4

Załącznik_nr_5

Załącznik_nr_6

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie

Wyszukaj

Powrót na górę

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast strony