Rozpoznanie cenowe

Przetargi Comments Off
Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie przedłuża termin na składanie informacji cenowych dotyczących kursów zawodowych (załącznik nr 10) do dnia 12.02.2018 r do godziny 15:00.
Centrum Kształcenia i Wychowanie Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie w związku z planowaną realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” w celu określenia wartości szacunkowej zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji cenowych dotyczących n/w form wsparcia:
1. Kurs prawa jazdy załącznik nr 9
2. Kursy zawodowe załącznik nr 10
Informacje cenowe (uzupełniony odpowiedni załącznik ) prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: logistyka @ckiw-tarnow.ohp.pl lub faksem na nr 14 627 64 03 w terminie do dnia 07.02.2018 r. do godz. 13:00.
W przypadku pytań prosimy o kontakt w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00 z następującymi osobami:
Agata Stus tel. 14 621 72 35 wew. 143
Jacek Bochenek tel. 14 621 72 35 wew. 120

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie

Wyszukaj

Powrót na górę

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast strony