Działalność opiekuńczo – wychowawcza


Wymagania:

 • ukończone 15 lat, nie przekroczone 18 lat,
 • ukończone gimnazjum (obowiązuje kandydatów do ZSZ),
 • przychylna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (dotyczy kandydatów do Gimnazjum).

Niezbędne dokumenty:

 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • ostatnie świadectwo szkolne,
 • skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem miejsca stałego zameldowania (obowiązuje kandydatów do internatu),
 • numer pesel,
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (obowiązuje kandydatów do Gimnazjum),
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan zdrowia pozwalający na naukę w wybranym zawodzie,
 • fotografie – 4 szt.,
 • dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny,
 • opinia w przypadku posiadania kuratora.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie

Wyszukaj

Powrót na górę

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast strony