Świetlica środowiskowa

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie prowadzi jedną świetlicę środowiskową dla młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy oraz młodzieży ze środowiska lokalnego, niebędącej uczestnikami OHP.

Celem świetlicy środowiskowej Centrum jest wspieranie rodzin w procesie przygotowania młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Świetlica środowiskowa ma współudział w procesie wychowania podopiecznych poprzez realizowanie zadań zapisanych w planie pracy świetlicy. Jej działalność, to szukanie alternatywnych form  właściwego zagospodarowania czasu wolnego oraz próba rozwijania ich zainteresowań i pasji. Przez cały rok szkolny w ramach zajęć świetlicowych dla młodzieży prowadzona jest pomoc w nauce.

Świetlica środowiskowa CKiW OHP wykonując swoje zadania współpracuje z innymi podmiotami działającymi w tym samym środowisku, których zadaniem jest pomoc rodzinie i opieka nad młodzieżą.

Z szerokiej oferty świetlicy środowiskowej CKiW OHP w Tarnowie, młodzież korzysta na podstawie dobrowolnych zgłoszeń,  potwierdzanych oświadczeniem  opiekunów prawnych – aktualna oferta świetlicy jest prezentowana młodzieży w pierwszych tygodniach każdego roku szkolnego.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie

Wyszukaj

Powrót na górę

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast strony