Reforma oświaty a nauka w OHP

Aktualności Comments Off 204

Od 1 września 207 r. zmienia się – zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. – struktura polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W tych pierwszych reforma oświaty zakończy się w roku szkolnym 2022/2023, a w liceach i technikach – w roku szkolnym 2023/2024.

Zasadnicze szkoły zawodowe, do których między innymi uczęszczali dotąd uczestnicy OHP, zostaną zastąpione przez dwustopniowe szkoły branżowe. Za miesiąc więc do szkół branżowych I stopnia pójdzie pierwszy rocznik uczniów, w tym i uczestnicy OHP. Szkoła branżowa I stopnia będzie trzyletnia i będzie w niej obowiązywać nowa podstawa programowa. Po ukończeniu szkoły branżowej drugiego stopnia będzie można zdawać maturę i dalej kształcić się na studiach.

W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach branżowych I stopnia będą jeszcze funkcjonować klasy drugie i trzecie dotychczasowej 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej, a w roku szkolnym 2018/2019 – już tylko klasy trzecie. Ich absolwenci dostaną świadectwa i dyplomy ustalone dla dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej. Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym nauka w szkołach branżowych II stopnia rozpocznie się 1 września 2020 r.

Ponadto nadal w Ochotniczych Hufcach Pracy będzie można nauczyć się zawodu („Nauka zawodu”) na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (KKZ) lub u rzemieślnika („rzemieślnicza nauka zawodu”).

Przygotowanie zawodowe uczestników OHP będzie nadal odbywać się metodą dualną – uczestnicy realizujący obowiązek szkolny i obowiązek nauki będą zdobywać wiedzę ogólną w placówkach podległych władzom samorządowym, a praktyczne przygotowanie zawodowe na stanowiskach pracy u pracodawców. Także jak dotąd uczestnicy OHP będą mieć status pracownika młodocianego mającego indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Priorytetami edukacyjnymi dla Ochotniczych Hufców Pracy w roku szkolnym 2017/2018 będą między innymi: rozszerzanie działań wspierających rodziny, w których dzieci i młodzież są zagrożone wypadnięciem z systemu oświaty lub już z niego wypadły; integrowanie systemu edukacji w OHP z reformą systemu oświaty wprowadzaną przez resort edukacji; nauka wartości stanowiących zasadę oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych OHP; rozwijanie działań zapewniających bezpieczeństwo młodzieży i ochronę jej przed krzywdzeniem.

Źródło: Komenda Główna OHP

www.ohp.pl

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie

Wyszukaj

Powrót na górę

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z ciasteczek. więcej informacji

Ustawienia dotyczące ciasteczek są ustawione na "zezwalaj na ciasteczka". Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij