Ruszył nabór do projektu pt.” Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” (aktualizacja)

Aktualności, Komunikaty, Projekty UE, W realizacji Comments Off 95

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie ruszył nabór do projektu pt. „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”.

Projekt ten skierowany jest do osób biernych zawodowo, nieuczących się i nieszkolących w wieku 18-24 lata (ukończony 18 r. ż. i nie ukończony 25 r. ż.). Wsparcie OHP adresowane jest przede wszystkim  do młodzieży pozostającej bez zatrudnienia, zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.  Ze względu na poziom wykształcenia i zakres doświadczenia zawodowego adresatami wsparcia będą osoby, które posiadają wykształcenia na poziomie szkoły podstawowej, nie posiadają kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz osoby posiadające zawód lub kwalifikacje w zawodzie, które po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia. W projekcie przewiduje się udział osób z niepełnosprawnościami.

Aby zostać  zakwalifikowanym do udziału w projekcie uczestnik w momencie przystąpienia do projektu musi spełnić wszystkie kryteria przynależności do grupy docelowej:

– wiek 18-24 lata,

– być osobą bierną zawodowo,

– być osobą niekształcącą się i nieszkolącą się  (tzw. grupa NEET),

– nie posiadać kwalifikacji zawodowych, posiadać niskie kwalifikacje  zawodowe lub posiadać kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Pierwszeństwo przyjęcia do projektu mają osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz kryteria premiujące:

  • posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • bycie rodzicem/opiekunem prawnym lub faktycznym dziecka/osoby z niepełnosprawnościami,
  • życie w gospodarstwie domowym korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

Czynnikami decydującymi o kolejności przyjęcia danej osoby do projektu jest spełnienie jak największej ilości kryteriów premiujących.

Zajęcia przewidziane w ramach realizacji projektu to:

–  warsztaty z psychologiem,

–  zajęcia z doradztwa zawodowego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

– kursy zawodowe,

– kurs prawa jazdy,

– kurs przedsiębiorczości,

– kurs komputerowy o standardzie ECDL lub równoważny,

– 3-miesięczne staże zawodowe.

Wszystkich zainteresowanych udziałem  w projekcie zapraszamy do: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów w godzinach 8.00-15.30 (osoba do kontaktów p. Agata Stus).

„Od szkolenia do zatrudnienia  – YEI”
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Deklaracja uczestnictwa zgłoszenie
Kwestionariusz

 

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie

Wyszukaj

Powrót na górę

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z ciasteczek. więcej informacji

Ustawienia dotyczące ciasteczek są ustawione na "zezwalaj na ciasteczka". Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij