Nowy Komendant Główny OHP powołany przez Premiera Jarosława Gowina

Nowy Komendant Główny OHP powołany przez Premiera Jarosława Gowina

Aktualności Comments Off 349

Reforma organizacyjna, wprowadzenie nowoczesnych form kształcenia zawodowego młodzieży oraz osób wykluczonych społecznie – to najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed nowym komendantem głównym OHP. 17 listopada wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin powołał Grzegorza Waltera na stanowisko komendanta głównego OHP.

Powołanie nowego komendanta wiąże się z szeroko rozumianą reformą Ochotniczych Hufców Pracy. Główne cele, jakie stoją przed nowym szefem tej instytucji, to przede wszystkim jej reorganizacja, wyznaczenie kierunków działania, a także – odpowiadając oczekiwaniom i potrzebom współczesnego rynku pracy w Polsce – nowoczesne kształcenie pracowników w wymiarze zawodowym – zapowiada wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Szczególny nacisk położymy na kształcenie młodzieży oraz na pomoc osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem. Przed nami również wyzwania związane z planowaną reformą OHP – dodaje wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek.

Główne cele reformy OHP

 • reorganizacja i optymalizacja struktur terenowych OHP z naciskiem na zróżnicowanie potrzeb lokalnych związanych z Polską Strefą Inwestycji, i innymi instytucjami podległymi MRPiT;
 • nawiązanie ścisłej współpracy z samorządami zawodowymi, przedsiębiorcami i administracją lokalną;
 • implementacja systemu kwalifikacji zawodowych wraz z procesem rekwalifikacji gospodarczej w zakresie nowoczesnych technologii i konkurencyjności rynku pracy;
 • poprawa warunków dostępu do usług OHP na terenie całej Polski wraz z wzbogacaniem oferty adresowanej do młodzieży;
 • wykorzystanie połączenia resortów przedsiębiorczości i pracy w celu modernizacji i restrukturyzacji rynku pracy;
 • budowa wizerunku OHP jako instytucji, która może wprowadzać na rynek dobrze wykwalifikowanych rzemieślników, jakich brakuje obecnie w zakładach pracy;

Geneza OHP

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka nadzorowana przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Do jej głównych zadań należy:

 • wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży,
 • podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania,
 • wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży.

OHP stwarzają młodzieży warunki do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego, w tym szczególnie młodzieży, dla której wsparcie polega na budowaniu, organizowaniu i wspieraniu form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i środowisk dysfunkcyjnych.

Adresatami działań Ochotniczych Hufców Pracy są:

 • osoby młodociane (15-17 lat) ze środowisk niewydolnych wychowawczo, które nie realizują obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, mają problemy z ukończeniem szkoły i potrzebują zdobycia kwalifikacji zawodowych;
 • osoby w wieku 18-25 lat, w tym osoby, które poszukują pracy bądź chcą się przekwalifikować, bezrobotni, absolwenci szkół i studenci.

Tekst i zdjęcia pobrane ze strony Komendy Głównej OHP.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie

Wyszukaj

Powrót na górę

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z ciasteczek. więcej informacji

Ustawienia dotyczące ciasteczek są ustawione na "zezwalaj na ciasteczka". Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij