Projekt “Aktywni Górą!”

Projekt “Aktywni Górą!”

Projekty UE Comments Off 63
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Aktywni Górą!” w CKiW OHP w Tarnowie idzie pełną parą. Uczestnicy projektu biorą udział w spotkaniach z doradcami zawodowymi z Centrum Edukacji i Pracy  Młodzieży  w Tarnowie, gdzie są poddawani diagnozie sytuacji zawodowej. Jest to tzw. Pierwszy etap indywidualnego poradnictwa i zawiera analizę potencjału, ustalenie problemu zawodowego czy określenie kierunków rozwoju uczestnika. Głównym celem projektu „Aktywni Górą!” jest udzielenie wsparcia oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia jak i jego utrzymania przez osoby młode do 29 r. ż., w tym w szczególności osoby (podopieczni OHP) bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) co bezpośrednio ma poprawić perspektywy młodego człowieka na rynku pracy a przede wszystkim płynnego przejścia uczestników z edukacji do pracy.

Kto skorzysta z działań w ramach projektu Aktywni górą!?
Szkolenia przeznaczone są dla uczestników i uczestniczek OHP spełniających następujące kryteria rekrutacji do projektu:
– wiek: 15-20 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 15 rok życia i jednocześnie nie mieć ukończonego 21 roku życia),
– osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
– posiadanie zawartej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
– bycie uczestnikiem OHP na ostatnim roku danego poziomu kształcenia – preferowane są osoby z III klasy szkoły branżowej I stopnia; dopuszcza się udział młodzieży z VIII klasy szkoły podstawowej,
– zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zostaną przeprowadzone m.in. następujące formy wsparcia: diagnozę kompetencji społecznych, szkolenie w zakresie kompetencji ESCO, kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika czy kurs na prawo jazdy kategorii B.
 
Ilość uczestników: 20 osób w CKiW OHP w Tarnowie (całościowo: 1500 osób)
Miejsce realizacji projektu: CKiW OHP w Tarnowie. Ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów
Koordynator projektu:   Piotr Goc
                                      email: p.goc@ckiw-tarnow.ohp.pl
                                      tel: 14 621 72 35 w 123

Wartość projektu: 13 484 760,56 PLN

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie

Wyszukaj

Powrót na górę

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z ciasteczek. więcej informacji

Ustawienia dotyczące ciasteczek są ustawione na "zezwalaj na ciasteczka". Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij